Bộ Gas petrolimex – bếp gas đơn Namilux

1,200,000 1,050,000