Bộ bếp đôi kính bình Gas Petrolimex

1,350,000 1,150,000