Gas petrolimex không ngừng phát triển hệ thống mạng lưới kinh doanh tại Tỉnh Cao Bằng. Công ty Xăng dầu Cao Bằng có: 4 Phòng chức năng và 22 Đơn vị cơ sở trực tiếp hoạt động kinh doanh. Các đơn vị cơ sở được phân bố rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh.Sau đây danh sách dai ly gas petrolimex tại Cao Bằng

TTĐơn vịĐịa chỉ
1Cửa hàng xăng dầu số 1Đường Lê Lợi – P.Sông Bằng – TX.Cao Bằng – T.Cao Bằng
2Cửa hàng xăng dầu số 2Phố Kim Đồng – P.Hợp Giang – TX.Cao Bằng – T.Cao Bằng
3Cửa hàng xăng dầu số 3Km2 Nà Cáp – P.Sông Hiến – TX.Cao Bằng – Tỉnh Cao Bằng
4Cửa hàng xăng dầu số 5Thị trấn Tà Lùng – Huyện Phục Hòa – Tỉnh Cao Bằng
5Cửa hàng xăng dầu số 6Phường Đề Thám – Thị xã Cao Bằng – Tỉnh Cao Bằng
6Cửa hàng xăng dầu số 7Thị trấn Đông Khê – Huyện Thạch An – Tỉnh Cao Bằng
7Cửa hàng xăng dầu số 8Thị trấn Trà Lĩnh – Huyện Trà Lĩnh – Tỉnh Cao Bằng
8Cửa hàng xăng dầu số 9Thị trấn Nước Hai – Huyện Hòa An – Tỉnh Cao Bằng
9Cửa hàng xăng dầu số 10Thị trấn Bảo Lạc –Huyện Bảo Lạc – Tỉnh Cao Bằng
10Cửa hàng xăng dầu số 11Thị trấn Nguyên Bình – Huyện Nguyên Bình – T.Cao Bằng
11Cửa hàng xăng dầu số 12Xã Bạch Đằng – Huyện Hòa An – Tỉnh Cao Bằng
12Cửa hàng xăng dầu số 14Thị trấn Quảng Uyên – Huyện Quảng Uyên – Tỉnh Cao Bằng
13Cửa hàng xăng dầu số 15Thị trấn Bảo Lâm – Huyện Bảo Lâm – Tỉnh Cao Bằng
14Cửa hàng xăng dầu số 16Phường Đề Thám – Thị xã Cao Bằng – Tỉnh Cao Bằng
15Cửa hàng xăng dầu số 17Thị trấn Xuân Hòa – Huyện Hà Quảng – Tỉnh Cao Bằng
16Cửa hàng xăng dầu số 18Thị trấn Thông Nông – Huyện Thông Nông – Tỉnh Cao Bằng
17Cửa hàng xăng dầu số 19Xã Duyệt Trung – Thị xã Cao Bằng – Tỉnh Cao Bằng
18Cửa hàng xăng dầu số 20Thị trấn Tĩnh Túc – Huyện Nguyên Bình – Tỉnh Cao Bằng
19Cửa hàng xăng dầu số 21Xã Phù Ngọc – Huyện Hà Quảng – Tỉnh Cao Bằng
20Cửa hàng xăng dầu số 22Thị trấn Tà Lùng – Huyện Phục Hòa – Tỉnh Cao Bằng
21Cửa hàng xăng dầu số 23Thị trấn Hòa Thuận – Huyện Phục Hòa – Tỉnh Cao Bằng
22Cửa hàng Vật tư Tổng hợpPhố Kim Đồng – P.Hợp Giang – TX.Cao Bằng – T.Cao Bằng

 

Tags : đại lý gas petrolimex tại cao bằng , cửa hàng gas petrolimex tại cao Bằng