Gas petrolimex không ngừng phát triển hệ thống mạng lưới kinh doanh tại Tỉnh Cao Bằng. Công ty Xăng dầu Cao Bằng có: 4 Phòng chức năng và 22 Đơn vị cơ sở trực tiếp hoạt động kinh doanh. Các đơn vị cơ sở được phân bố rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh.Sau đây danh sách dai ly gas petrolimex tại Cao Bằng

TT Đơn vị Địa chỉ
1 Cửa hàng xăng dầu số 1 Đường Lê Lợi – P.Sông Bằng – TX.Cao Bằng – T.Cao Bằng
2 Cửa hàng xăng dầu số 2 Phố Kim Đồng – P.Hợp Giang – TX.Cao Bằng – T.Cao Bằng
3 Cửa hàng xăng dầu số 3 Km2 Nà Cáp – P.Sông Hiến – TX.Cao Bằng – Tỉnh Cao Bằng
4 Cửa hàng xăng dầu số 5 Thị trấn Tà Lùng – Huyện Phục Hòa – Tỉnh Cao Bằng
5 Cửa hàng xăng dầu số 6 Phường Đề Thám – Thị xã Cao Bằng – Tỉnh Cao Bằng
6 Cửa hàng xăng dầu số 7 Thị trấn Đông Khê – Huyện Thạch An – Tỉnh Cao Bằng
7 Cửa hàng xăng dầu số 8 Thị trấn Trà Lĩnh – Huyện Trà Lĩnh – Tỉnh Cao Bằng
8 Cửa hàng xăng dầu số 9 Thị trấn Nước Hai – Huyện Hòa An – Tỉnh Cao Bằng
9 Cửa hàng xăng dầu số 10 Thị trấn Bảo Lạc –Huyện Bảo Lạc – Tỉnh Cao Bằng
10 Cửa hàng xăng dầu số 11 Thị trấn Nguyên Bình – Huyện Nguyên Bình – T.Cao Bằng
11 Cửa hàng xăng dầu số 12 Xã Bạch Đằng – Huyện Hòa An – Tỉnh Cao Bằng
12 Cửa hàng xăng dầu số 14 Thị trấn Quảng Uyên – Huyện Quảng Uyên – Tỉnh Cao Bằng
13 Cửa hàng xăng dầu số 15 Thị trấn Bảo Lâm – Huyện Bảo Lâm – Tỉnh Cao Bằng
14 Cửa hàng xăng dầu số 16 Phường Đề Thám – Thị xã Cao Bằng – Tỉnh Cao Bằng
15 Cửa hàng xăng dầu số 17 Thị trấn Xuân Hòa – Huyện Hà Quảng – Tỉnh Cao Bằng
16 Cửa hàng xăng dầu số 18 Thị trấn Thông Nông – Huyện Thông Nông – Tỉnh Cao Bằng
17 Cửa hàng xăng dầu số 19 Xã Duyệt Trung – Thị xã Cao Bằng – Tỉnh Cao Bằng
18 Cửa hàng xăng dầu số 20 Thị trấn Tĩnh Túc – Huyện Nguyên Bình – Tỉnh Cao Bằng
19 Cửa hàng xăng dầu số 21 Xã Phù Ngọc – Huyện Hà Quảng – Tỉnh Cao Bằng
20 Cửa hàng xăng dầu số 22 Thị trấn Tà Lùng – Huyện Phục Hòa – Tỉnh Cao Bằng
21 Cửa hàng xăng dầu số 23 Thị trấn Hòa Thuận – Huyện Phục Hòa – Tỉnh Cao Bằng
22 Cửa hàng Vật tư Tổng hợp Phố Kim Đồng – P.Hợp Giang – TX.Cao Bằng – T.Cao Bằng

 

Tags : đại lý gas petrolimex tại cao bằng , cửa hàng gas petrolimex tại cao Bằng