Giá gas tháng năm 2014: Giá trung bình của gas và xăng trên toàn thế

giới vào tháng Năm, năm 2014 là 1,47 Đô la Mỹ cho mỗi lít. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể trong giá cả giữa các nước. Theo nguyên tắc chung, các nước giàu có hơn có giá cao hơn trong khi các nước nghèo và các quận sản xuất và xuất khẩu dầu có giá thấp hơn đáng kể. Một ngoại lệ đáng chú ý là Hoa Kỳ là một nước kinh tế tiên tiến nhưng có giá xăng và giá gas thấp. Sự khác biệt về giá giữa các quốc gia là do các loại thuế và các khoản trợ cấp cho xăng và gas.

Tất cả các nước có quyền truy cập vào giá xăng dầu giá gas cùng của thị trường quốc tế nhưng sau đó quyết định áp đặt các loại thuế khác nhau. Kết quả là, giá bán lẻ xăng dầu và gas là khác nhau.

. Trong một số trường hợp, như Venezuela, chính phủ thậm chí còn trợ giá xăng dầu và do đó người ta có thể thoải mái ngồi trên xe cả ngày mà không lo vấn đề về tốn kém.